Prins Gustaf (1827−1852)

Hvita frun på Drottningholm. Komedie med Sång

Skriv ut
 • Tillkomstår: 1846 eller 1847 (uppgifterna varierar; på insidan av partituret finns en förteckning över orkesterstämmorna som är daterad den 22 juli 1847, alltså efter premiären i april samma år)
 • Verktyp: Operett / Sångspel
 • Textförfattare: Herman Sätherberg (1812-1897)
 • Uruppförande: Enligt Hallströms egen anteckning i autografen till duetten 'O ve! hvilken röst!': "upförd på Kongl. Slottet i Januari 1848; Samma år upförd på Kongl Theatern", medan Kungl. Operans repertoararkiv uppger att premiären ägde rum i Gustavianska Operahuset fredagen den 9 april 1847 kl 18.30 (efter vaudevillen 'Man kan hvad man vill!'; annonsen anger att 'Spektaklet börjas kl. half 7 och slutas omkring kl. 3 qvart till 10 e. m.' [sic]) samt att verket är ett 'Tillfällighetsstycke'.
  Medverkande: J. Söderberg (Frithiof Menlös), L. Kinmanson (Gråberg), C. S. Bock (Malena), C. J. [Carl Johan] Uddman (Grönberg [sic]), M:lle Deléen (Ingrid), G. Kinmanson (Rolin), J. Jolin (Svingel), R. Walin (Driflund), O. Strandberg (Rumlander), B. Lundbergh (Muntrelius), P. J. W. Pettersson (Lurman), Eleven C.O. Lindmark (En uppassare). Dirigent: J.F Berwald

  Enligt Hallströms anteckning i autografen till duetten [avser sannolikt framförandet på Kungl. Slottet] sjöngs rollen som Grönberg av Löjtn. L. Löwegren och Gråberg av Kongl. Sekr. Silfverstolpe. Där finns även en notering om att rollen som Grönberg sjöngs av Herr Söderberg och Gråberg av Herr [Carl Johan] Uddman, vilket avser framförandet på Kungl. Operan. [Eftersom C. J. Uddman inte var tenor förefaller den rollfördelningen stämma bättre överens med de båda sångarnas respektive röstfack än den ovannämnda affischen i Kungl. Operans repertoararkiv.]
 • Arrangemang/bearbetning: Jacob Niclas Ahlström (1805-1857) [enligt Kungl. Operans repertoararkiv]
 • Speltid: Ca. 60-90 min
 • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp, hp / str
(picc)

Soloröster/kör

Frithiof Menlös, afsatt Skolmästare (tenor)
Gråberg, Slottsvaktmästare, Menlös' Onkel (bas)
Malena, Gråbergs Hustru (mezzosopran)
Grönberg, Slottsgevaldiger ['befattningshavare'] (tenor)
Ingrid, Menlös' älskarinna [sic] (sopran)
Rolin, student (tenor)
Svingel, student (tenor)
Driflund, student (bas)
Rumlander, student (tenor)
Muntrelius, student (tenor)
Lurman, student (tenor)
En uppassare (stum roll [?])
Flere studenter

Kör

1 sopran (Ingrid), 1 mezzosopran (Malena), 7 tenorer (Menlös, Grönberg, Rolin, Svingel, Rumlander, Muntrelius, Lurman), 2 basar (Gråberg, Driflund), 1 stum roll [?]

Kör: T.T.B.B.

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kungl. Teatern, Operetter (H 10)

Beskrivning av verket

Ouverture: Maestoso - Allegretto - Allegro Moderato - Tempo di Marcia - Piu [sic] lento - Andante - Tempo di Marcia C-dur - G-dur - C-dur - c-moll - C-dur 4/4 (C) - 6/8 - 4/4 (C) - 3/4 - 4/4 (C)

Akt I
No 1. Aria
Gråberg
No 2. Duo
Malena, Gråberg
No 2 ½. Student-Sång
Coro
No 3. Romance
[Rolin; överstruket] Rumlander
No 4. Quartett [sic] för Röster på Theatern
[Coro]
[Entr'acte; instrumental]: a tempo [sic] - Piu [sic] lento - Tempo 1mo Allegro - Tempo di Marcia - Allegro con fuoco - Maggiore [sic] - Piu lento - Tempo 1mo (utan tonartsangivelse) - Ass-dur - G-dur - c-moll - C-dur (utan taktarsangivelse) - 4/4 (C) - alla breve
Entre Acte [sic; instrumental]: Allegro con fuoco c-moll 4/4 (C)

Akt II
No 5. Duetto
Grönberg, Gråberg
[No 5½. Duetto]
Grönberg, Gråberg
No 6. Chor
Rolin, Lurman, Studenter
No 7. [Kvartett]
Ingrid, Menlös, Svingel, Gråberg
No 8. Ensemble
Driflund. Coro [attacca]
No 9. [Ensemble]
[Rolin; överstruket] Muntrelius, Chor
No 10. Cavatina e Coro
[Skrålstrand; överstruket] Rumlander, Gråberg, Röst [sic]. Coro
No 11. [Solo och] Chor
[Rumlander]. Coro
No 12. Finale
Rolin [sic]. 4 Voci Soli. Coro


Verkkommentar

Ivar Hallström skrev endast duetten 'O ve! hvilken röst!' (se vidare separat registrering av denna), medan Prins Gustaf skrev den övriga musiken.

Texten till duetten i partituret respektive som separat sång skiljer sig en aning åt.


Libretto/text

Akt I

No 1. Aria

Ändtlig [sic] är jag nu allena, jag andas får
Jemt [sic] följer mig Malena hvart jag går (Gråberg)

No 2. Duett
Mitt blod måste rinna i sanden (Malena)
Ditt blod skall ej rinna i sanden (Gråberg)

No 2½. Studentsång
Warsamt [sic] för Kung och Fosterland
lågar Ynglingshjertats brand (Coro)

No 3. Romance
1. I rosens doft, i blomsterlandets gömma,
Der [sic] friden bor emellan berg och dal
2. O, fråga ej: hvad är att lycklig vara!
O fråga ej: hvad är att vara nöjd [Rolin; överstruket] (Rumlander)

No 4. Quartett [sic] för Röster på Theatern
[1sta Versen.] Ja vinet ger ideer [sic],
Ideerna de strömma
ur glasen som vi tömma
2dra Versen[.] När vinet börjar flöda
Då klarna alla blickar
Och hvarje hjerta pickar [Coro]

 

Akt II

No 5. Duetto
Jag vill då Lena svara
att det är galenskap bara (Gråberg)
Ja, ja, låt henne spöka,
Så skall jag snart försöka (Grönberg

[No 5½. Duetto]
O, ve! hvilken röst! Jag fasar (Gråberg)
Hvilken blick hvilken min! (Grönberg)
Recit. Se dess blick hur den lågar! (Gråberg)
Sjelf döden hon liknar (Grönberg)
O, skynda, låt oss flykta kom! (båda)

No 6. Chor
Der är Araben, som smög sig ifrån oss (Rolin, Lurman, Studenter)

No 7. [Kvartett]
Välkommen, Herr Gråberg! vår värd kommer straxt (Svingel)
Nu kilar jag undan, så qvick [sic] som en lax (Menlös)
Och jag följer efter tillika (Ingrid)
Förlåt mig, go' Herrar, jag kommer så dags (Gråberg)

No 8. Ensemble
[1.] Wid [sic] Drottningholm, det sköna,
trifs glädjen godt i vänners lag (Driflund)
Och hjertat känns föryngradt slå (Coro)
2. Och glädjen sången föder
Och sången väcker Echos svar [attacca]

No 9. [Ensemble]
Se här! go' vänner får jag presentera en rask rekryt [Rolin; överstruket] (Muntrelius)
Stå rak i ryggen in med magen mera (Coro)
Han tagit hvärfning [sic] af kärleksgriller (Muntrelius)
Nu vill han stupa för stål och krut (Coro)

No 10. Cavatina e Coro
Gråberg! Gråberg! dig förbarma! [Skrålstrand; överstruket] (Rumlander)
nåd, ack nåd för Menlös och din Malena! (Röst [sic])
Nej, nej, nej, nej! (Gråberg)
Nåd och nåd för Menlös och för din Malena
ack nåd ack nåd för Menlös och för Frun! (Coro)

No 11. [Solo och] Chor
Se hvita frun, hon följer sakta;
Hon allting ser, hon allting hör (Tenorsolo [Rumlander])
ja, hvita Frun dig följer sakta,
hon allting ser, hon allting hör (Coro)

No 12. Finale
Se här go' vänner, får jag presentera
Ingrid den fagra, förtjusande, och mera (Rolin [sic])
Låss oss de lyckliga nu gratulera,
Frithiof och Ingborg [sic] ha vunnit hvarann (Coro)
Sök dig en skolmästarsyssla igen
Sök dig en skolmästarsyssla igen! (4 Voci Soli)
Rid din Pegas öfver dalar och backar /.../
Qväd [sic] dina jamber, vår snillrika vän (Coro)