Prins Gustaf (1827−1852)

Kälkbacks-sång

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1851
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Dedikation: Enligt vissa källor "de kälkåkande på Ultuna vänskapsfullt tillegnad" den 6 mars 1852.
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

Beskrivning av verket

Raskt Ess-dur 2/4


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Kälkarna fram! Kälkarna fram!
Solen högt på himlen står*
och manar oss att hand i hand
skynda till bergets höjd
därifrån vi med fröjd
åka ned med blixtens fart
men välta ock ibland 

* i versionen för manskör står: 'är'