Prins Gustaf (1827−1852)

Kälkbacks-Sång ur Fyrastämmiga Sånger för Mansröster af G

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1851
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Förlag och ed.nr saknas (i Musik- och teaterbibliotekets katalog står:
'ur Compositioner af Högtsalig H.K.H. Prins Gustaf Hans Minne Tillegnade. [Del 3.] Fyrastämmiga Sånger för Mansröster af G')
• Samling af Flerstemmige Mandssange for større og mindre Sangforeninger. Udgiven af Joh. D. Behrens. Syvende Bind., Kristiania (1851)
• Nya "Amatör-Kvartetten" för 4 Mansröster, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, (Ed. nr. saknas; tryckår 1930)

Beskrivning av verket

Raskt C-dur 2/4


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.

Samlingen innehåller:
En Månskenssång (1844)
Jägarsång (1845)
Serenad (1845)
Morgonhymn (1845)
Våren (1846)
Farväl (1846)
Till Aftonstjernan (1846)
Chör (1846)
Helsning hem till Sverige (1846)
Snödroppen (1846)
Sång vid Sorgefesten efter Corvetten Carlscronas Förolyckande (1846)
Debardeur-Marsch (1847)
Vänskap (1847)
Qvartett (1848)
"Låt alla Sorger fara!" (1848)
Student-Sång (1851)
Kälkbacks-Sång (1851)

(se vidare separat registrering av respektive sång)


Libretto/text

Kälkarna fram! Kälkarna fram!
Solen högt på himlen är*
och manar oss att hand i hand
skynda till bergets höjd
derifrån [sic] vi med fröjd
åka ned med blixtens fart
men välta ock ibland 

* 'står' enligt versionen för blandad kör