Prins Gustaf (1827−1852)

Helsning hem till Sverige (genom en turturdufvas sång) ur Fyrastämmiga Sånger för Mansröster af G

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1846
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: [Herman] Sätherberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Förlag och ed.nr saknas (i Musik- och teaterbibliotekets katalog står:
'ur Compositioner af Högtsalig H.K.H. Prins Gustaf Hans Minne Tillegnade. [Del 3.] Fyrastämmiga Sånger för Mansröster af G')

Beskrivning av verket

Allegro moderato g-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
En Månskenssång (1844)
Jägarsång (1845)
Serenad (1845)
Morgonhymn (1845)
Våren (1846)
Farväl (1846)
Till Aftonstjernan (1846)
Chör (1846)
Helsning hem till Sverige (1846)
Snödroppen (1846)
Sång vid Sorgefesten efter Corvetten Carlscronas Förolyckande (1846)
Debardeur-Marsch (1847)
Vänskap (1847)
Qvartett (1848)
"Låt alla Sorger fara!" (1848)
Student-Sång (1851)
Kälkbacks-Sång (1851)

(se vidare separat registrering av respektive sång) 


Libretto/text

[v. 1.] Hvad vill du hän du vackra turturdufva,
På hafvets vilda rymd der [sic] stormar rufva

v. 2. Nej icke fly! Sitt stilla på vårt segel,
Det flyr med dig utöfver böjans spegel

v.3. Men när du hvilat dig en stund på jorden
Så tag min helsning, flyg med den mot Norden

v [sic] 4. Och hälsa fränder, hälsa vänner alla,
Hur högt omkring mig hafvets vågor svalla