Gustaf Gullman (1897-1981)

Född 1897 i Karlstad, död 1981 i Västerås. Organist, körledare och tonsättare. Organist och körledare i Västerås missionskyrka 1931-48, 1948-1962 andre domkyrkoorganist i Västerås domkyrka, fråm 1962 till sin pensionering kyrkomusiker i Västerås-Skerike församling.

Under uppbyggnad

Bibliografi

Frimureriska tonsättare och frimurerisk musik. Uppsala: Svenska Frimurare Ordens Forskningsloge Carl Friedrich Eckleff, s. 320-321.

Verköversikt

Kantater, solosånger och körverk.


Verk av Gustaf Gullman

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade