• Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Okänd
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Sången skriven för solo och (mans)kör

Exempel på tryckta utgåvor

Svenska sångstycken. Äldre och nyare. Stockholm 1828: Kongl. Ordensboktryckeriet, s. 235.

Beskrivning av verket

I trycket finns endast texten. Ingen melodihänvisning.


Verkkommentar

Sången sannolikt skriven för bruk i Auroraorden som Grundén tillhörde och försåg med musik. Enligt August Blanche i Hyrkuskens berättelser, i avsnittet "En afton i Auroraorden", var sången spridd utanför ordenskretsen.


Libretto/text

Bland glada vänner, sjung, le och drick!

Sjung le och drick!

Njut lifvets ögnablick!

Njut lifvets ögnablick!

Den flydda dagen kommer icke mer.

Nej! nej! Den flydda dagen kommer icke mer.

Snart, snart slutadt nöjets år,

Snart, snart slutadt nöjets år.

 

Chör: Hur förvandlas ödets skick,

Nöjet flyr som ögnablick.

 

Derför bland vänner, sjung, le och drick!

Sjung, le och drick!

Njut nöjets ögnablick!

Njut nöjets ögnablick!

Se qvällens stjerna re´n i hafvet går,

Ja, ja se qvällens stjerna re´n i hafvet går.

Snart, snart avskedstimman slår,

Snart, snart avskedstimman slår.

 

Chör: Hur förvandlas ödets skick,

Nöjet flyr som ögnablick.