Carl Gottfried Grahl (1803−1884)

Carl XV:s död. Ett minne ur Nordens konungasaga. Ballad för en röst med pianoforte

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1872
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: V.S.
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Leufvenmark & Co Stentryckeri, Stockholm

Beskrivning av verket

Andante e-moll 4/4


Libretto/text

1. Hvem rider bland moln och dimma,

så tyst uti qvällen sen,

med blekblått darrande sken.

Från Issefjorden det brusar,

och trasten han klagar på gren.

Nu månen går fram och sprider

sitt ljus öfver haf och fjärd,

Hvem är väl gestalten som rider,

med blixtrande konungasvärd,

gestalten i mantel och krona

som styr öfver Sundet sin färd.

2. Af månens skimmer förklarad...