Carl Gottfried Grahl (1803−1884)

3 [Tre] sånger af [Elias] Sehlstedt

Skriv ut
  • Tillkomstår: Före 1878, så samlingen trycktes
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Elias Sehlstedt
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Detaljerad speltid: Speltid per sång:3-4 minuter

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundqvist, nr 1745, 1878

Beskrivning av verket

1. Det rätta sättet, Visa E-dur 3/4 24 takter
2. Den glade sångaren, Allegretto C-dur 4/4 22 takter
3. Fly! (eller fågeln i November), Andante B minor 4/4


Libretto/text

1. Det rätta sättet

Det är ett bråk i denna verlden om sättet till att färdas här,

och mången tror att lefnadsfärden är krångligare än den är.

Det är visst icke lätt att känna hvad som i verlden bäst slår a,

men lifvets mening är väl denna:

att bjuda till så godt man kan.

 

2. Den glade sångaren

Jagär så glad! jag sjunga vill,

och kufvad ligger hvarje smärta,

och vid gitarrens silfverdrill,

blir glädjen dubbel i mitt hjerta.

Välkommen, Maj! Fyll min pokal!

Jag vill din skål i botten dricka,

och jubla genom skog och dal, 

med min gitarr och med min flicka.

 

3. Fly! (eller fågeln i November)

Hör du liten fogel som i trädet sitter,

höstens vindar hvina öfver sjö och strand.

Sommar´n en gång kommer, spar till dess ditt qvitter,

Fly! det ligger rimfrost öfver skogens rand.