Carl Gottfried Grahl (1803−1884)

Hjertats bön. Serenad

Skriv ut
  • Tillkomstår: Senast 1873, då verket trycktes i Svenska Familje-Journalen
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Traugott (Carl Gottfried) Grahl
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Svenska Familje-Journalen, bd 12, 1873

Beskrivning av verket

Andante B-dur 6/8, 34 takter

Länkar

Svenska Familje-Journalen, 1873, inskannad i projekt Runeberg


Libretto/text

1. När morgonsolen sprider sin purpur öfver skyn,

och nattens drottning hastar sin väg bort från vår syn,

då vaknar jag och sänder en bön med stilla röst,

för dig min lilla engel utur mitt trogna bröst,

Gud med dig!

2. När mörkets slöja bredes utöfver land och sjö,

och dagens sista strålar försvinna hän och dö,

då kommer för mitt minne beständigt vännen min,

och alltid då jag beder så innerligt i sinn:

Gud med dig!