Carl Gottfried Grahl (1803−1884)

Fly! (eller fogeln i November)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Senast 1878, då sången trycktes i Svenska Familje-journalen
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Elias Sehlstedt
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Svenska Familje-journalen, bd 17, 1878

Beskrivning av verket

Andante D-dur 4/4, 16 takter

Länkar

Svenska Familje-journalen, 1878, inskannad i projekt Runeberg


Libretto/text

Hör du liten fågel, som i trädet sitter!

Höstens vindar hvina över sjö och strand,

sommarn en gång kommer,

spar den till ditt qvitter,

fly! det ligger rimfrost över skogens rand,

jag här måste vara qvar,

men du kan fara fritta och lyckligt 

till ett bättre land.