Carl Erik Gleisman (1767-1804)

Carl Erik Gleisman, född 1767, död 1804. Tonsättare, organist, musikamatör, kanslist.

Gleisman förekom i kretsarna kring Anna Maria Lenngren (1754-1817) och Olof Åhlström (1756-1835). Han var kanslist i Allmänna brandförsäkringsbolaget samt från 1792 organist i Maria kyrka i Stockholm.

Bibliografi

Mörner, C-G Stellan: Johan Wikmansson und die Brüder Silverstolpe. Diss. Uppsala (1952)
Norlind, Tobias: Olof Åhlström och sällskapsvisan på A M Lenngrens tid, i Svensk tidskrift för musikforskning (1926)
Stellan Mörner, C-G: artikel i Sohlmans musiklexikon, band 3, s 134 (1976)

Källor

Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

Verk för piano (bl a polonäser, vals), sånger med piano (bl a "Kellgrens död", "Den fattiga flickan", "Styfmodern"), scenisk musik (operan Eremiten, 1798, delvis bevarad)


Verk av Carl Erik Gleisman

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 4