• Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (tryckår 1863)
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och instrument
  • Textförfattare: [liturgisk text]
  • Dedikation: "H. M. Enkedrottningen Josephina i Djupaste Underdånighet Tillegnad" (enligt nottrycket)
  • Uruppförande: "Uppförd vid Påskhögtiden i härvarande Catholska Capell" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Instrumentering (besättning)

org/pno

Soloröster/kör

Soloröster: sopran, alt, bas samt ej specificerad solostämma i diskantklav
Kör: S.S.S.T.T.T.B.B., S.S.S.T.T.B., S.S.A.T.B., S.A.T.T.B., S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska Konstföreningens Förlag (Tryckt hos Abr. Hirsch)

Beskrivning av verket

Kyrie: kör (S.S.S.T.T.T.B.B.)
Gloria: kör (S.S.S.T.T.B.), solo (ej specificerad, diskantklav), kör (S.A.T.T.B.)
Credo: bassolo, kör (S.A.T.B.), sopransolo, kör (S.A.T.B., S.S.A.T.B.)
Sanctus: kör (S.A.T.B.)
Benedictus: sopransolo, kör (S.A.T.B.)
Agnus dei: altsolo, kör (S.A.T.B.)


Libretto/text

Kyrie:
Kyrie eleison, Christe eleison (kör)

Gloria:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo (kör)
Gratias, gratias agimus tibi (solo)
Quoniam, quonimam tu solus sanctus (kör)
Cum sancto spiritu in gloria (kör) 

Credo:
Credo in unum Deum patrem omnipotentem factorem coeli (solo)
et invisibilium (kör)
Et incarnatus est (solo)
Et resurrexit tertia die (kör)

Sanctus:
Sanctus, sanctus Dominus (kör)

Benedictus:
Benedictus, benedictus, qui venit (solo)
Benedictus, benedictus, qui venit (kör)

Agnus dei:
Agnus Agnus Dei qui tollis peccata mundi (solo)
qui tollis peccata mundi (kör)