• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Kjellman-Göransson
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Ingår i "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, kopierad från ovanstående originalutgåva 2008

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Den hvita Sjörosen: Allegretto Ess-dur 6/8, 46 takter


Libretto/text

Den hvita sjörosen

I lummig häck, på insjöstranden,
satt Rosa, röd i strålebranden,
och vällust gjöt, af kärlek varm.
Den hela långa sommardagen,
af milda njutningar betagen,
papilio [sic = Papilio?] låg vid hennes barm.