Gunnar de Frumerie (1908-1987)

Symfoniska variationer

opus 25

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1941
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: 17 september 1941, Stockholms Konserthus. Konsertföreningens orkester under Carl Garaguly
  • Speltid: 20 min

Instrumentering (besättning)

3*.2.2.2 / 4.2.3.1 / timp, 4—5 perc, hp, cel / str
(picc)

Exempel på tryckta utgåvor

Edition Suecia, Stockholm, 1949

Beskrivning av verket

[Tema:] Andantino a-moll 3/4, 25 takter
Var. I: L'istesso tempo, 24 takter
Var. II: Un poco più mosso 6/4, 19 takter
Var. III: Allegro energico. Molto rigiroso [sic!] 4/4 (med en inskjuten 2/4-takt), 20 takter
Var. IV: L'istesso tempo 16 takter (8/:8:/)
Var. V: Andantino 6/4, 12 takter
Var. VI: Andante serioso 4/4 och 6/4 (samt en inskjuten 7/4-takt), 47 takter
Var. VII: Andante grazioso alla breve (med två inskjutna 3/2-takter), 62 takter
Var. VIII: Andantino f-moll 3/4 (med två inskjutna 5/4-takter samt en 4/4-takt), 22 takter
Var. IX: Allegro furioso a-moll 4/4, 29 takter
Var. X: L'istesso tempo ma con gravità, 30 takter, Allegro molto 3/4 (med en 4/4-takt på slutet), 32 takter, totalt 62 takter
Var. XI: Meno allegro. Molto rigoroso fiss-moll 3/4, 25 takter, Meno mosso a-moll 4/4 (med en inskjuten 5/4-takt), 11 takter, Fuga: Allegro molto energico e rigoroso (4/4, med en inskjuten 3/4-takt samt två /4-takter), 57 takter, Andante 3/4, 4 takter, Allegro 4/4 och 3/4, 2 takter, Andante 3/4, 3 takter, Allegro 5/4 och 4/4, 2 takter, Andante 3/4, 8 takter, Allegro (3/4), 27 takter, Animato 5/4 (med den andra takten 3/4+3/8), 3 takter, Grandioso. Molto meno mosso 6/4, 1 takt, Allargando 4/4, 3 takter, totalt 146 takter


Verkkommentar

Verket bygger på visan Vårvindar friska leka och viska.