1. Allegro
2. Scherzo: Allegro vivace
3. Andante doloroso
4. Allegretto grazioso — Allegro energico

  • Tillkomstår: 1952
  • Verktyp: Pianotrio
  • Dedikation: Till Berwaldtrion
  • Speltid: 18 min
  • Detaljerad speltid: Bodin/Saulesco/Winland: 1: 4'11''; 2: 4'59''; 3: 4'13''; 4'30''

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska Konstföreningen, Stockholm, M.K. 155, utg. 1956.

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Litteraturhänvisning

Axel Helmer i Nutida Musik nr 9 årg 1962/63 (s. 30-32).

Text av Nils L. Wallin i skivhäftet till Caprices LP-utgåva (1980).

"Svenska pianotrios (violin, violoncell och piano) under 1900-talet" av fil. kand. Gunnar Sahlin, 60-poängsuppsats vid Stockholms Universitet, Musikvetenskapliga institutionen, vårterminen 1986.

Beskrivning av verket

Utförlig version:

1. Allegro C-dur 3/4, 56 takter, Poco animato 4/4, 6 takter, 3/4, 4 takter, 4/4, 6 takter, 3/4, 3 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 3 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 20 takter, Più mosso, 24 takter, Allargando 4/4, 2 takter, Tempo I, 9 takter, 3/4, 23 takter, 4/4, 2 takter, 3/4, 8 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 2 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 2 takter, 4/4, 3 takter, 3/4, 4 takter, 4/4, 2 takter, totalt 183 takter.
2. Scherzo: Allegro vivace C-dur 2/4, 65 takter, 3/4, 1 takt, 2/4, 15 takter, 3/4, 1 takt, 2/4, 296 takter, totalt 378 takter.
3. Andante doloroso C-dur 3/4, 13 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 5 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 11 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 6 takter, 2/4, 1 takt, 3/4, 3 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 1 takt, 4/4, 2 takter, 3/4, 1 takt, 4/4, 12 takter, Un poco meno lento 3/4, 15 takter, totalt 74 takter.
4. Allegretto grazioso C-dur 4/4, 27 takter, Allegro energico 3/4, 4 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 4 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 3 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 3 takter, 4/4, 2 takter, 3/4, 2 takter, 4/4, 2 takter, 2/4, 1 takt, 4/4, 9 takter, 3/4, 1 takt, 4/4, 1 takt, 3/4, 11 takter, 2/4, 1 takt, 4/4, 1 takt, 3/4, 4 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 4 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 4 takter, 2/4, 3 takter, 3/4, 2 takter, 4/4, 3 takter, 3/4, 2 takter, 4/4, 2 takter, 3/4, 6 takter, 4/4, 6 takter, 3/4, 1 takt, 2/4, 1 takt, 3/4, 1 takt, 2/4, 1 takt, 3/4, 2 takter, 4/4, 2 takter, Allegretto grazioso (tempo I), 24 takter, 3/4, 3 takter, 4/4, 2 takter, totalt 150 takter.

Förenklad version:

1. Allegro C-dur 3/4, Poco animato, Più mosso, Allargando, Tempo I (även 4/4), totalt 183 takter.
2. Scherzo: Allegro vivace C-dur 2/4 (även 3/4), totalt 378 takter.
3. Andante doloroso C-dur 3/4, Un poco meno lento, (även 4/4), totalt 74 takter.
4. Allegretto grazioso C-dur, Allegro energico, Allegretto grazioso (tempo I) (även 2/4, 3/4), totalt 150 takter.