• Tillkomstår: "München 1929"
  • Verktyp: Cello och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Svensk Musik (Föreningen svenska tonsättares manuskriptserie, copyright 1963 by Gunnar de Frumerie)

Beskrivning av verket

Andante tranquillo E-dur 4/4, 13 takter, /:15 takter./, 3 takter, totalt 31 takter