• Tillkomstår: ca 1940-1950
  • Verktyp: Pianotrio
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Nils-Georgs Musikförlags AB, Stockholm (N.-G. 5073), 1944

Beskrivning av verket

Tempo moderato d-moll [men noterat utan förtecken] 3/4, 72 takter, 6/4, 2 takter, Un poco meno mosso, 52 takter, Polska D.C. al Fine, 72 takter, totalt 198 takter