Gunnar de Frumerie (1908-1987)

Ballad (Variationer och Fuga över en svensk folkmelodi [Näckens polska])

opus 61

Skriv ut

Andante -
Var. I: Allegro inquieto -
[Var.] II: Andante affabile -
[Var.] III: Allegro -
[Var.] IV: Andante sostenuto, molto appassionato -
[Var.] V: Allegro moderato - Con fiero - Misterioso -
[Var.] VI: Andantino - Un poco meno lento - Andantino (tempo I) -
[Var.] VII: Andante (tempo primo) -
[Var.] VIII: Allegro moderato -
[Var.] IX: Un poco meno vivo, molto vigoroso - Tempo moderato, furioso -
Fuga: Allegro moderato - Maestoso, un poco meno mosso - Andante (Tempo I) - Un poco piu lento

  • Tillkomstår: "Roslags-Näsby den 10 mars 1965"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: 15 min
  • Detaljerad speltid: "Speltid 14 1/2 min."

Exempel på tryckta utgåvor

STIM

Beskrivning av verket

Andante d-moll 3/4, 13 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 1 takt, 4/4, 1 takt, 3/4, 1 takt, 4/4, 1 takt, Var. I: Allegro inquieto 3/4, 8 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 4 takter, 4/4, 1 takt, [Var.] II: Andante affabile [inga fasta förtecken] 3/4, 11 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 1 takt, 4/4, 1 takt, 3/4, 3 takter, 4/4, 1 takt, [Var.] III: Allegro, 4 takter, 3/4, 3 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 4 takter, un poco ritenuto 4/4, 3 takter, [Var.] IV: Andante sostenuto, molto appassionato fiss-moll 3/4, 19 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 6 takter, 4/4, 1 takt, [Var.] V: Allegro moderato ess-moll, 19 takter, Con fiero, 2 takter, [inga fasta förtecken], 3 takter, 5/8, 1 takt, 3/4, 3 takter, 4/4, 1 takt, Misterioso ess-moll, 7 takter, [Var.] VI: Andantino [inga fasta förtecken], 13 takter, 6/4, 3 takter, Un poco meno lento, 4 takter, 4/4, 2 takter, Andantino (tempo I), 5 takter, [Var.] VII: Andante (tempo primo), b-moll 3/4, 10 takter, A-dur, 5 takter, f-moll 4/4, 1 takt, 3/4, 1 takt, 4/4, 1 takt, 3/4, 1 takt, 4/4, 1 takt, 3/4, 2 takter, 4/4, 1 takt, d-moll 3/4, 1 takt, 4/4, 1 takt, 3/4, 2 takter, [Var.] VIII: Allegro moderato 2/4, 29 takter, [Var.] IX: Un poco meno vivo, molto vigoroso, 22 takter, Tempo moderato, furioso, 29 takter, Fuga: Allegro moderato 4/4, 11 takter, [inga fasta förtecken], 7 takter, 3/4, 4 takter, 4/4, 1 takt, H-dur, 9 takter, C-dur, 8 takter, 3/4, 7 takter, 4/4, 11 takter, Maestoso, un poco meno mosso, 13 takter, 2/4, Andante (Tempo I) d-moll 3/4, 15 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 10 takter, Un poco piu lento, 3 takter, totalt 362 takter