Gunnar de Frumerie (1908-1987)

Divertimento för klarinett (altviolin) och violoncell

opus 63

Skriv ut

1. Prolog: Tempo moderato - Allargando
2. Tempo di menuetto
3. Allegretto scherzando
4. Siciliano
5. Gavott - Musett (L'istesso tempo) - Gavott da capo al fine senza replica
6. Allegretto giocoso
7. Andante elegiaco
8. Epilog: Tempo moderato - Allargando

  • Tillkomstår: "Roslags-Näsby april 1966"
  • Verktyp: Stråkduo
  • Speltid: 12 min
  • Detaljerad speltid: 12'02'' (enligt precisa uppgifter, sats för sats i partituret)

Exempel på tryckta utgåvor

Svensk Musik, Stockholm, ljuskopia efter ms, 1966. Utgåvan innefattar klarinettstämma i B, cellostämma samt partitur, i sättning för piano. Klarinettstämman är i pianostämman återgiven i klingande tonhöjd. En praktiskt användbar altviolinstämma saknas dock!

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Prolog: Tempo moderato g-moll 4/4, 6 takter, 2/4, 1 takt, 4/4, 4 takter, Allargando 3/4, 2 takter, totalt 13 takter
2. Tempo di menuetto Ess-dur 3/4, 37 takter
3. Allegretto scherzando g-moll 6/8, 5 takter, 6/8, 3 takter, 9/8, 1 takt, 6/8, 11 takter, 9/8, 1 takt, [inga förtecken] 6/8, 25 takter, 9/8, 1 takt, 6/8, 2 takter, 9/8, 1 takt, 6/8, 9 takter, g-moll, 3 takter, 9/8, 1 takt, 6/8, 3 takter, 9/8, 1 takt, 6/8, 10 takter, totalt 78 takter
4. Siciliano Fiss-dur 6/8, 6 takter, [1 kors], 5 takter, Fiss-dur, 12 takter, totalt 23 takter
5. Gavott [inga förtecken] alla breve, 7 takter, /:16 takter:/, 1 takt, Musett (L'istesso tempo), 25 takter, Gavott da capo al fine senza replica, 24 takter, totalt 72 takter
6. Allegretto giocoso [inga förtecken] 7/8, 31 takter, 4/8, 1 takt, 7/8, 20 takter, totalt 52 takter
7. Andante elegiaco [tre b-förtecken] 4/4, 17 takter, [inga förtecken], 4 takter, 2/4, 1 takt, 4/4, 2 takter, 2/4, 1 takt, 4/4, 3 takter, 2/4, 1 takt, 4/4, 1 takt, 2/4, 1 takt, 4/4, 7 takter, [tre b-förtecken], 13 takter, totalt 51 takter
8. Epilog: Tempo moderato g-moll 4/4, 6 takter, 2/4, 1 takt, 4/4, 4 takter, Allargando 3/4, 1 takt, 4/4, 1 takt, totalt 13 takter