Gunnar de Frumerie (1908-1987)

Sonat nr. 2

opus 42

Skriv ut

1. Con moto moderato - Animato - Tempo I - poco più vivo - L'istesso tempo - Poco più mosso - Tranquillo
2. Andante - Var. I - Var. II - Var. III poco avanti - Var. IV L'istesso tempo - Var. V Poco più mosso - Var. VI L'istesso tempo - Var. VII Tempo I - Var. VIII Adagio - Tempo di marcia - Allegro scherzando - Tranquillo
3. Allegretto - Animando poco a poco - sempre animando - più animando - Animato - Sostenuto - Tempo I

  • Tillkomstår: 1949, rev. 1983
  • Verktyp: Cello och piano
  • Uruppförande: Maj 1950, Fylkingen, Stockholm, Gustav Gröndahl, cello, Gunnar de Frumerie, piano
  • Speltid: 28 min
  • Detaljerad speltid: Rondin-Forsberg: 28'04' (1: 9'01''; 2: 12'25''; 3: 6'26'')'

Exempel på tryckta utgåvor

Svensk Musik

Beskrivning av verket

1. Con moto moderato F-dur 4/4, 35 takter, D-dur, 23 takter, Animato, 2 takter, 2/4, 1 takt, 3/4, 4 takter, Tempo I 4/4, 6 takter, poco più vivo C-dur, 5 takter, 5/4, 1 takt, 4/4, 3 takter, 5/4, 1 takt, 4/4, 1 takt, 3/4, 1 takt, 4/4, 3 takter, 5/4, 1 takt, 4/4, 1 takt, L'istesso tempo, 28 takter, 3/4, 1 takt, 2/4, 1 takt, 4/4, 9 takter, Poco più mosso, 1 takt, 5/8, 1 takt, 4/4, 1 takt, 5/8, 1 takt, 3/8, 1 takt, 5/8, 1 takt, 3/8, 1 takt, 3/4, 1 takt, 4/4, 1 takt, 4/8, 1 takt, 5/8, 1 takt, 4/8, 1 takt, 5/8, 1 takt, 6/8, 8 takter, Tranquillo 4/4, 17 takter, totalt 165 takter
2. Andante F-dur alla breve (2/2), 9 takter, Var. I, 9 takter, 3/4, 1 takt, Var. II alla breve (2/2), 8 takter, 5/4, 1 takt, Var. III poco avanti, alla breve (2/2), 7 takter, Var. IV L'istesso tempo, 5 takter, Var. V Poco più mosso b-moll, 6 takter, 3/2, 1 takt, Var. VI L'istesso tempo F-dur 3/4, 16 takter [piano solo], Var. VII Tempo I b-moll alla breve (2/2), 44 takter, Var. VIII Adagio 3/4, 7 takter, F-dur, 8 takter, 4/4, 1 takt, 3/4, 7 takter, Tempo di marcia giss-moll [5 kors, dock vore det lätt att höra musiken som ciss-moll!] alla breve (2/2), 12 takter, e-moll, 6 takter, c-moll, 4 takter, C-dur, 8 takter, 3/2, 2 takter, 2/2, 2 takter, Allegro scherzando d-moll 6/8, 11 takter, 3/8, 1 takt, 6/8, 24 takter, h-moll, 5 takter, 3/8, 1 takt, 6/8, 2 takter, a-moll, 5 takter, 3/8, 1 takt, 6/8, 44 takter, 3/8, 1 takt, 6/8, 5 takter, d-moll, 2 takter, 3/8, 1 takt, 6/8, 2 takter, 3/8, 1 takt, 6/8, 3 takter, 2/8, 1 takt, 6/8, 1 takt, 3/8, 1 takt, 6/8, 2 takter, 4/8, 2 takter, 6/8, 6 takter, 12/8, 1 takt, Tranquillo F-dur alla breve (2/2), 24 takter, totalt 311 takter
3. Allegretto g-moll 6/8, 37 takter, f-moll, 10 takter, 5/8, 1 takt, 6/8, 17 takter, fiss-moll, 10 takter, Animando poco a poco a-moll, 6 takter, sempre animando c-moll, 8 takter, più animando, 4 takter, Animato 3/4, 2 takter, C-dur, 3 takter, Sostenuto 4/4, 2 takter, 6/4, 1 takt, 4/4, 1 takt, Tempo I g-moll 6/8, 6 takter, f-moll, 12 takter, a-moll, 5 takter, f-moll, 3 takter, 5/8, 1 takt, 7/8, 1 takt, 6/8, 32 takter, totalt 162 takter