Gunnar de Frumerie (1908-1987)

Elegisk svit för violoncell och piano

opus 37

Skriv ut

1. Aria: Andante elegiaco - Poco meno lento - Inquieto - Tempo I
2. Dans: Allegretto scherzando
3. Recitativ: Andante mesto - Tempo I - Tempo I - Tempo I - Tempo primo
4. Marsch: Andantino misterioso - L'istesso tempo
5. Intermezzo: Andantino con tenerezza
6. Final: Allegro furioso - Furioso

  • Tillkomstår: 1946
  • Verktyp: Cello och piano
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Edition Suecia, Stockholm, copyright 1984, SUE 161

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Aria: Andante elegiaco [inga förtecken] 4/4, 14 takter, Poco meno lento [1 kors], 12 takter, Inquieto [inga förtecken], 15 takter, Tempo I, 18 takter, totalt 59 takter
2. Dans: Allegretto scherzando [ett kors] 6/8, 13 takter, g-moll, 4 takter, fiss-moll, 5 takter, b-moll, 4 takter, [inga förtecken], 25 takter, [1 kors], 28 takter, totalt 79 takter
3. Recitativ: Andante mesto b-moll [ingen taktart], 6 "streckade" takter, Tempo I, 1 takt, [inga förtecken], 4 "streckade" takter, Tempo I, 5 takter, h-moll, 3 "streckade" takter, Tempo I, 2 takter, 4/4, 1 takt, Tempo primo [inga förtecken], 11 takter, totalt [kanske?] 33 takter
4. Marsch: Andantino misterioso giss-moll 4/4, 24 takter, L'istesso tempo E-dur, 33 takter, giss-moll, 19 takter, totalt 76 takter
5. Intermezzo: Andantino con tenerezza [inga förtecken] 6/8, 17 takter, 9/8, 1 takt, 6/8, 3 takter, 9/8, 1 takt, 6/8, 8 takter, 9/8, 3 takter, totalt 33 takter
6. Final: Allegro furioso [inga förtecken] 6/4, 15 takter, 3/4, 1 takt, 6/4, 1 takt, 3/4, 1 takt, 5/4, 2 takter, 2/4, 1 takt, 6/4, 4 takter, 5/4, 2 takter, 6/4, 12 takter, ciss-moll, 17 takter, 3/4, 1 takt, [inga förtecken] 6/4, 2 takter, 3/4, 1 takt, 6/4, 2 takter, Furioso, 13 takter, 3/4, 1 takt, 6/4, 1 takt, 3/4, 1 takt, 5/4, 2 takter, 4/4, 2 takter, 6/4, 6 takter, totalt 88 takter