• Tillkomstår: 1932
  • Verktyp: Piano
  • Uruppförande: 12 oktober 1933
  • Speltid: 5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Nordiska musikförlaget 6068

  • Autografen återfinns: Svensk Musik (STIM)

Beskrivning av verket

Maestoso, tempo moderato: C-dur 3/4, 84 takter