Pehr Frigel (1750−1842)

[Uvertyr f-moll]

  • Tillkomstår: 1803
  • Verktyp: Kammarensemble (7 eller fler instrument)
  • Speltid: 8 min

Instrumentering (besättning)

1.1.2.2 / 2.0.0.0 / Violoncelli, Contrabassi con sordini

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Mesto e sostenuto f-moll 3/4


Verkkommentar

Detta är en variant av Overtura f-moll för full orkester. Den upptar endast den långsamma mesto-delen, men förefaller ändå vara ett avslutat verk, eftersom den slutar på tonikan f-moll (inte på ett dominantiskt C-durackord som orkesterversionen) och därtill är betecknad "Fine" efter det sista dubbelstrecket.