Pehr Frigel (1750−1842)

Overtura [f-moll]

  • Tillkomstår: December 1804 enligt partituret
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.0.2.0 / timp / str

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Mesto e sostenuto f-moll 3/4, Fugato: Allegro con forza ma non troppo presto f-moll alla breve


Verkkommentar

Det finns även en avvikande version för blåsare, celli och kontrabasar, daterad 1803. Denna upptar endast den första långsamma delen av stycket och slutar i f-moll i motsats till orkesterversionen, där denna del slutar på ett dominantiskt C-durackord.