Pehr Frigel (1750−1842)

Försonaren på oljoberget

Overtura: Mesto adagio. Maestoso andante. Fuga: Allegro non tanto

Inledningen.

Choral: "Dig vare låf och pris, O Christ". Coro: Larghetto con moto: "Tidens låf och ewighetens".

Första afdelningen.

1. Recitativo: Andante moderato e sostenuto: Flyktade äro nattens skuggor
2. Aria: Allegro maestoso: Dig till ära, dagens fröjd
3. Terzetto con coro: Andante grazioso: Mildhet från ditt öga gick
4. Quartetto con coro: Grave: Han som friden återställde
5. Aria con coro: Allegro brioso: Konung i ditt allmakts rike. Choral: Härlighet din thron betäcker

Andra afdelningen

6. Recitativo a due voci alternanti: Andante serioso e un poco largo: Skåda frälsare från bergets hjessa
7. Andante e cantabile: Sakta sänker sig Thabors sky
8. Cantico dei angeli: Allegretto moderato più tosto andante: Hosianna Davids son
9. Aria: Allegro non tanto: Himlens fröjd till jorden strömmar
10. Coro doppio: Maestoso e poco lento: Helig, helig, helig Herre Gud Zebatoh
11. Aria: Andantino e dirotamente: Gud din ljusa boning pryda helighetens sanna bud
12. Coro: andante spiritoso: Fulle äro himlarne och jorden af ditt majestät
13. Duetto: Andante mosso: För de ljus som kring dig låga
14. Quintetto con coro: Allegro moderato: Ära vare Gud i höjden
15. Allegro maestoso: Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Choral: Lif och oförgänglighet

Tredje afdelningen

16. Recitativo: Grave: Fullbordat är evighetens råd
17. Aria: Affettuoso andantino: Samma hjerta än du bär. Choral: Må alla tungor höjas
18. Coro finale: Un poco grave: Herren är konung över all verld. Fuga

  • Tillkomstår: 1810-1815
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Samuel Ödmann
  • Uruppförande: 1815
  • Speltid: Ca. 50-60 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.1.3 / timp /org

Soloröster/kör

Soloröster: 2 sopraner, 1 alt, 1 tenor, 2 basar
Blandad kör, S.S.A.A.T.T.B.B.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv

Litteraturhänvisning

Nisser, Carl: 'Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830' (Stockholm: 1943), s. 164.

Beskrivning av verket

Overtura: Mesto adagio: 3/4, c-moll, 50 takter, Maestoso andante: C. C-dur, 44 takter, Fuga: Allegro non tanto: alla breve, C-dur, 143 takter.

Inledningen.

Choral: Dig vare låf och pris, O Christ: 2/2, e-moll, 24 takter. Coro: Larghetto con moto: Tidens låf och ewighetens: C, C-dur, 14 takter. Con spirito: alla breve, C-dur, 35 takter. (tempo primo): alla breve, 43 takter. Allegro spiritoso: alla breve, C-dur 43 takter.

Första afdelningen.

1. Recitativo: Andante moderato e sostenuto: Flyktade äro nattens skuggor: C, F-dur, 75 takter. Cavatina: Andante: Vare du hälsad fridens furste: C, modulation från G-dur till F-dur, 19 takter.
2. Aria: Allegro maestoso: Dig till ära, dagens fröjd: alla breve, d-moll, 207 takter.
3. Terzetto con coro: Andante grazioso: Mildhet från ditt öga gick: 3/4, B-dur, 67 takter.
4. Quartetto con coro: Grave: Han som friden återställde: C, g-moll, 19 takter.
5. Aria con coro: Allegro brioso: Konung i ditt allmakts rike: C, D-dur, 131 takter. Choral: Härlighet din thron betäcker: 2/2, A-dur, 26 takter.

Andra afdelningen

6. Recitativo a due voci alternanti: Andante serioso e un poco largo: Skåda frälsare från bergets hjessa: C, B-dur (utan fasta förtecken), 59 takter. Maestoso: C, d-moll, 6 takter.
7. Andante e cantabile: Sakta sänker sig Thabors sky: 3/4, C-dur, 63 takter.
8. Cantico dei angeli: Allegretto moderato più tosto andante: Hosianna Davids son: 2/2, C-dur, 91 takter.
9. Aria: Allegro non tanto: Himlens fröjd till jorden strömmar: C , E-dur, 109 takter.
10. Coro doppio: Maestoso e poco lento: Helig, helig, helig Herre Gud Zebatoh: 6/4 (modulation över fallande baslinje), 23 takter.
11. Aria: Andantino e dirotamente: Gud din ljusa boning pryda helighetens sanna bud: 2/4, fiss-moll, 83 takter.
12. Coro: andante spiritoso: Fulle äro himlarne och jorden af ditt majestät: C, D-dur, 66 takter.
13. Duetto: Andante mosso: För de ljus som kring dig låga: C, D-dur, 46 takter.
14. Quintetto con coro: Allegro moderato: Ära vare Gud i höjden: C, G-dur, 68 takter.
15. Allegro maestoso: Välsignad vare han som kommer i Herrens namn: alla breve, C-dur, 81 takter. Choral: Lif och oförgänglighet: 2/2, G-dur, 32 takter.

Tredje afdelningen

16. Recitativo: Grave: Fullbordat är evighetens råd: C, a-moll, 38 takter. Accompagamento larghetto, 12 takter.
17. Aria: Affettuoso andantino: Samma hjerta än du bär: C, F-dur, 64 takter. Choral: Må alla tungor höjas: 2/2, d-moll, 37 takter.
18. Coro finale: Un poco grave: Herren är konung över all verld: 3/4, B-dur, 15 takter. Fuga: 2/2, 189 takter.