Jacopo Foroni (1825−1858)

Advokaten Pathelin. Komisk operett i en akt

Skriv ut

Uvertyr
No 1 Trio (Guillemette, Bobinette, Pathelin)
No 2 Duettino (Guillemette, Bobinette, Pathelin)
No 3 Duett och Kupletter (Charlot, Josseaume)
No 4 Duett (Pathelin, Josseaume)
No 5 Coupletter (Aignelet)
No 6 Coupletter (Charlot)
No 7 Aria (Guillemette, Josseaume)
No 8 Terzett (Guillemette, Pathelin, Josseaume)
No 9 Chör
Marcia [instrumentalt]
No 10 Repris af Chör
No 11 Duettino (Pathelin, Aignelet)
No 12 Finale (Guillemette, Bobinette, Angélique, Aignelet,
Charlot, Pathelin, Josseaume, Jaquinard, Chör)

 • Tillkomstår: 1858
 • Verktyp: Operett / Sångspel
 • Textförfattare: ”Maître Pathelin” (1836) av Adolphe de Leuven och Joseph Adolphe Ferdinand Langlé [pseudonym för Joseph Langlois] efter den franska farsen ”L'Avocat Patelin” av Jean de Palaprat och David Augustin de Bruyes från 1706, vilken i sin tur är baserad på pjäsen ”La Farce de Maître Pathelin” som trycktes 1485 och har tillskrivits såväl Guillaume Alexis som François Villon, men som enligt senare forskning attribueras dramaturgen Triboulet, anställd som gycklare hos de franska kungarna Ludvig XII (1462-1515) och Frans I (1494-1547).
  Översättning av Eric Gustaf Kolthoff
 • Uruppförande: Kungl. Teatern (Gustavianska operahuset), Stockholm, den 4 december 1858. Medverkande: Hr [Fritz] Arlberg (Pathelin), Hr [Carl Johan] Uddman (Josseaume), Hr [Victor] Dahlgren (Aignelet), Hr [Robert] Broman (Jacquinard), Hr [Harald] Torsslow d y (Charlot), M:lle [Louise] Michal (Guillemette), M:lle [Wilhelmina] Gelhaar (Angelique), Fru [Charlotta] Strandberg (Bobinette), Hr [Carl Gustaf] Lundin (En stadstjänare) m fl. Kör. Dir: Ignaz Lachner [Foronis efterträdare som kapellmästare för Kungliga Hovkapellet]
 • Arrangemang/bearbetning: Kritisk utgåva av Anders Wiklund
 • Speltid: Ca. 40-50 min
 • Detaljerad speltid: (inspelning av Riksteaterns uppsättning av talpjäsen anger 69')

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 4.2**.3.0 / timp, perc, hp / str
(picc, 2 corn)
perc: cymb, bass dr, trgl

Soloröster/kör

Soloröster:
[Pierre] Pathelin, advokat ([hög] baryton)
Josseaume, klädeshandlare ([bas-] baryton)
Aignelet, herde (tenor)
Ja(c)quinard, domare (baryton)*/
Charlot, Josseaumes brorson och myndling (tenor)
Fru Guillemette, Pathelins hustru (koloratursopran)
Angélique, hans systerdotter (sopran)**/
Bobinette, hans piga (sopran [soubrette/subrett])
samt
En stadstjenare [talroll]
En trumslagare
Notarier
Sekreterare
Fyra soldater
En liten gosse
Stadsboer
*/ endast en sjungen soloreplik, i övrigt talroll
**/ endast ett kort soloinpass samt unisont med andra och kören, i övrigt talroll

Chör (Notarier, Sekreterare, Soldater, Stadsboer, Bondfolk)

2 sopraner (Fru Guillemette, Angélique, Bobinette), 2 tenorer (Aignelet, Charlot), 3 barytoner (Pathelin, Josseaume, Ja(c)quinard) samt talroller och kör

Kör: S.S.S.T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Levande musikarv, utgåva nr 1446

 • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
 • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kungliga Teaterns arkiv, KT Operetter A 26

Beskrivning av verket

Uvertyr: [Allegro] - Andante sostenuto - [Allegro] - Allegro vivace - [Allegro] A-dur - D-dur - A-dur - F-dur - A-dur 4/4 (C) - 2/4 - 4/4 (C)

Handlingen föregår i en småstad i Normandiet [Normandie, Frankrike].

Scen 1: Vid ridåns uppgång sitta Fru Guillemette och Bobinette på bänken. Emellan båda står Pathelin. De äro sysselsatta med att lappa hans rock.
Pathelin [vänder sig] otåligt mot sin fru, dansar ut med händerna för öronen.
Pathelin, Guillemette, Bobinette
Scen 2: [Talparti] Guillemette ser efter Pathelin. Orkestern spelar ritornellen till stycket som följer. Guillemette går in till sidg, Bobinette går ut i fonden.
Guillemette, Bobinette
Scen 3: Josseaume kommer ut ur boden och ger befallningar åt Charlot. Guillemette ser åt Josseaume's [sic] bod. [Talparti] Charlot går in efter boken [som nämns i talpartiet] och en stol, på hvilken [sic] Josseaume sätter sig framför butiken. Charlot låtsas gå in i boden, men smyger sig sedan ut i fonden, under det att gubben bläddrar i boken.
Charlot, Josseaume
Scen 4: Pathelin i kappa (robe d'Avocat) kommer ut från sitt hus och extasierar [sic] sig, i det han betraktar Josseaume. Josseaume [är] funderande. Pathelin slår honom i hand, betraktar honom, tager med högtidlig min Josseaume under armen. Josseaume ger Pathelin ett handslag, ropar. Pathelin håller honom tillbaka, vill ta paketet. Josseaume drar undan det. Pathelin tar paketet. Han vill smyga sin väg. Josseaume håller honom qvar [sic]. Pathelin vill gå. Josseaume följer ständigt efter honom för att ta klädet tilbaka. Pathelin går in till sig, under djupa bugningar, hvilka Josseaume besvarar, under synbar ängslan.
Pathelin, Josseaume
Scen 5: Josseaume [är] ensam. [Talparti] Man hör ritournellen till följande aria.
Josseaume
Scen 6: [Talreplik under förspelet] Josseaume går in i butiken. [Talparti] Josseaume kommer ut ur boden, går in [igen], ursinnig.
Aignelet, sedan Josseaume
Scen 7: Aignelet [är] ett ögonblick ensam, går ner på framscenen och talar i vredgad ton. Angélique kommer in, undflyende Charlot, som följer henne. Angélique talar (strängt). Charlot på knä. Bobinette närmar sig. Josseaume ropar i sin bod. Angélique blir förskräckt. De försvinna i fonden, till venster.
Aignelet, sedan Charlot, Angélique och Bobinette
Scen 8: [Talparti] Josseaume kommer ut från boden, ser på sitt ur, vädrar med välbehag. Han närmar sig Pathelins hus och ämnar klappa på porten. Guillemette kommer hastigt ut och håller hans hand tillbaka. Under sången ser man Pathelin förstulet titta ut genom fönstret och lyssna. Josseaume, förtretad, öppnar porten, och detsamma springer Pathelin ut, i det han så när stöter omkull Josseaume. De försvinna i fonden, till venster.
Josseaume, sedan Guillemette. [Pathelin]
Scen 9: Pathelin, i nattrock och med en nattmössa djupt neddragen öfver hufvudet. Han kommer utspringande, och löper omkring theatern, i det att han vänder omkring sig sjelf. Josseaume ryggar tillbaka. Guillemette kommer bärande en länsstol, som hon hämtat i husets förstuga. Hon får fatt på honom [Pathelin] och får honom att sätta sig. Han reser sig och hoppar upp i länsstolen. Pathelin räcker en nattmössa åt Josseaume. Denne ryggar tillbaka och förföljs af Pathelin, dansande. Pathelin stiger åter upp [i] stolen och talar med en gnällande röst. Han tvingar Josseaume att sätta sig i länsstolen och sjunger 3:e kupletten hoppande omkring honom. Guillemette, afsides, småleende. Josseaume [är] andfådd. Pathelin, afsides. Guillemette, afsides, skrattande. Josseaume skriker. Pathelin håller handen för hans mun och lyssnar. Pathelin går och hämtar sin sabel inom porten till huset, kommer tillbaka. Han pekar på Josseaume, går emot honom, [har] vild uppsyn. Josseaume ryggar tillbaka. Han vill rädda sig i sin bod, men Pathelin stänger dörren för honom, och tvingar honom att fly genom fonden, till höger.
Pathelin, Josseaume, Guillemette
Scen 10: Guillemette skrattar, tager af Pathelin hans nattrock och mössa. Hon går in huset. Pathelin klagar. Guillemette kommer tillbaka med sakerna. Pathelin talar med värdighet, i det han tar på sig roben. Bobinette synes i fonden, till venster, förande Aignelet vid handen. Guillemette går in, skrattande. Pathelin går vigtigt [sic] fram och åter.
Pathelin, Guillemette [Bobinette, Aignelet]
Scen 11: Samtal mellan Pathelin, Bobinette och Aignelet. Aignelet kysser en flik av Pathelins kappa. Trumma i kulissen. Musiken börjar.
Pathelin, Bobinette och Aignelet
Scen 12: Chör.
Pathelin, Aignelet, Domaren, Stadstjenare, Soldater, Trumslagare, Bondfolk af båda könen, sedan Guillemette, Bobinette, Angelique, Charlot, derefter Josseaume. Domaren kommer, med ett komiskt följe: han företrädes af stadstjenare och efterföljes af Notarier och Sekreterare; fyra soldater gå med dragna sablar; en liten gosse håller med ena handen släpet af hans robe oh i den andra en smörgås, af hvilken han biter. Man har satt fram bord och bänkar. Man sätter sig.
Marcia [instrumentalt]: Allegro con brio F-dur 2/4
Domaren sätter sig. Stadstjenaren ropar med skrikande stämma. Pathelin och Aignelet talar sakta. Josseaume banar sig väg genom folkmassan. Pathelin söker ännu mer dölja ansigtet [sic] med sina papper. Josseaume betraktar honom, examinerar Pathelin, afsides. Pathelin döljer ansigtet med sin näsduk. Josseaume tar på sig glasögon och fixerar Pathelin, pekar på Aignelet. Pathelin håller näsduken för ansigtet. Josseaume talar afsides, i det han jemt fixerar Pathelin, förbryllar sig, i det han ständigt fixerar Pathelin. Stadstjenaren skriker med gäll röst, i det han stöter käppen i golfvet. Josseaume talar till Domaren. Pathelin skrattar, pekar på Josseaume. Stadstjenaren skriker med gäll röst. Josseaume pirouetterar. Pathelin och Domstolens ledamöter skrattar. Domaren talar lifvligt, till Aignelet. Aignelet gör åtskilliga rörelser och lyfter upp foten också. Domaren gör honom tecken, att det är för mycket. Aignelet bräker. Josseaume stiger upp, oaktadt stadstjenare söka att hindra honom. Aignelet bräker som förut. Pathelin stiger upp och deklamerar. Domaren gråter. Josseaume stiger upp. Pathelin stiger upp. Josseaume talar till Pathelin med en hotande åtbord. Domaren aflägsnar sig med sin svit; alla gå ut, utom Pathelin och Aignelet.
Pathelin, Aignelet, Domaren, Stadstjenare, Soldater, Trumslagare, Bondfolk af båda könen, Guillemette, Bobinette, Angelique, Charlot, Josseaume, Domaren, Notarier, Sekreterare, fyra soldater, en liten gosse
Scen 13: Pathelin [yttrar sig] till Aignelet. [Aignelet bräker som ett får.]
Pathelin, Aignelet
Scen 14: Pathelin vill gå efter Aignelet. I detsamma komma Guillemette och Bobinette ut och hindra honom. Guillemette skriker och klagar, ler [sedan] mot Pathelin. Pathelin ler.
Pathelin, sedan Guillemette och Bobinette
Scen 15: Bobinette bönfaller Domaren, gråter. Hon får se Josseaume. Josseaume ryggar tillbaka. Han bönfaller Domaren. Pathelin som vexlat några teckan med sin hustru, går in. Guillemette pekar på Charlot, [sedan] på Bobinette. Bobinette skriker. Josseaume blir förskräckt, resignerar sig. Pathelin kommer tillbaka med ett papper i handen. Guillemette räcker honom en penna. Josseaume tekcnar sitt namn, suckande. Pathelin, med glädje i det han tar papperet.
Pathelin, Guillemette, Bobinette, Charlot, Angelique, sedan Domaren, Josseaume och allt folket, som strömmar till
Scen 16: Aignelet räcker ut hufvudet genom vindsfönstret. Josseaume får se Aignelet. Aignelet [svarar] i vindsfönstret. Han försvinner från vindsfönstret och kommer ned på scenen. Josseaume, med vrede. Alla [Folket] håller honom tillbaka. Josseaume [riktar sig] till Pathelin, [sedan] till Guillemette. Pathelin [riktar sig] till publiken.
Pathelin, Guillemette, Bobinette, Charlot, Angelique, Domaren, Josseaume, Aignelet och allt folket


Verkkommentar

Tjugofem takter i slutet av uvertyren komponerades av Joseph Dente 1877.


Libretto/text

No 1 Trio:  Skynda, skynda dig ej så försynda (Guillemette, Bobinette, Pathelin)

No 2 Duettino: Dyra make här skall sys en hake (Guillemette, Bobinette, Pathelin)

No 3 Duett och Kupletter: Skynda, skynda, skynda dig nu att i boden, i boden städa (Charlot, Josseaume)

No 4 Duett: Redbarheten sjelf är han (Pathelin, Josseaume)

No 5 Coupletter: Gud bättre mig arme så illa det gått (Aignelet)

No 6 Coupletter: 1. Ständigt jag er sköna bild bär uti mitt sinne
2. När förtjuserska, ni går ut i aftonstunden (Charlot)

No 7 Aria: Besöka honom stackars karl (Guillemette, Josseaume)

No 8 Terzett: Att jag är advokat skall ni få höra (Guillemette, Pathelin, Josseaume)

No 9 Chör: Domaren bland oss i dag (Bondfolk)

No 10 Repris af Chör: Domaren bland oss i dag (Bondfolk)

No 11 Duettino: Dig jag frälst ifrån all fara (Pathelin, Aignelet)

No 12 Finale: O hvad fasa, hvilken nöd! (Guillemette, Bobinette, Angélique, Aignelet,
Charlot, Pathelin, Josseaume, Jaquinard, Chör)


Mediafiler

Edition Levande musikarv