Jacopo Foroni (1825−1858)

Un Essai
Quartetto per archi in re minore

Skriv ut

1. Allegro moderato
2. Adagio sostenuto
3. Menuetto moderato
4. Finale: Allegro agitato

  • Tillkomstår: Ca 1840-1850
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Exempel på tryckta utgåvor

2 kronors förlag, Fogdarp, Höör (2003), ed. Giulia Argentino, Lelio Di Tullio, Antonio Porpora Anasasio (partitur och stämmor)

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Det framgår inte av det tryckta partituret vilken källa 2 kronors förlag haft; i musikbiblioteket finns dock ett stämmaterial betitlat: "Un Essai. Quatuor pour deux Violons, Viola & Violoncelle par J. Foroni." Dessa stämmor har påskriften: "E. d'Aubert"

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato d-moll 6/8 /:115 takter:/155 takter, D-dur 31 takter, totalt 301 takter
2. Adagio sostenuto D-dur 3/4 87 takter
3. Menuetto moderato d-moll 3/4 1 takt/:16 takter:/1 takt/:40 takter:/1 takt, Trio. meno mosso B-dur /:16 takter://:24 takter:/1 takt, Tempo I d-moll 1 takt, Menuetto da capo dal segno al fine 55 takter, totalt 156 takter (inkl. da capo)
4. Finale: Allegro agitato d-moll 2/4 /:172 takter:/147 takter, D-dur 80 takter, d-moll 36 takter, totalt 433 takter