• Tillkomstår: Ca 1850-1860
  • Verktyp: Röst och orgel
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

S, org

Exempel på tryckta utgåvor

• Ingår i "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, kopierad från ovanstående originalutgåva 2008

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante maestoso F-dur 3/4, 61 takter


Libretto/text

Offertorio

Terra tremuit et quievit dum resurgeret in judicio Deus. Alleluja!