Jacopo Foroni (1825−1858)

Ouverture (c-moll)

Skriv ut
  • Verktyp: Piano 4 händer
  • Arrangemang/bearbetning: Arrangerad för piano fyra händer av Pietro Cornali (årtal framgår inte)
  • Speltid: 8 min
  • Detaljerad speltid: skattning enligt metronomtal

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Hirsch, Stockholm u.å.

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Biblioteca del conservatorio, Bologna, enligt MGG

Beskrivning av verket

Sostenuto maestoso c-moll 3/4 41 takter, Allegro agitato 4/4 c-moll 159 takter/C-dur 60 takter, totalt 260 takter


Verkkommentar

På omslaget står:

Ouverture (c-moll) komponerad för stor orkester och Kongl. Svenska Hofkapellet tillegnad af Jacopo Foroni

Arrangement för PIANO fyra händer af Pietro Cornali