• Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (troligen före stavningsreformen 1906)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Bertel [sic] Gripenberg (1878-1947)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv

Beskrivning av verket

Tempo Marziale [sic] F-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.) liksom för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

[1.] I veten det nog, där hård, 
där hårdast kampens mördande brottning stod

[2.] Hvar droppe germaniskt blod,
som här i folkets bultande ådror går

[3.] En gång i germanisk jord,
i fjärran forntid, frihetens träd slog rot

[4.] I lifvet vi gingo främst
och främst vi möta döden med oböjdt [sic] mod