Birger Abram Fagerlind (1767-1813)

Född 1797, död 1813 i Jönköping. Prästman. Disputerade i Lund 1791.

Under uppbyggnad

Bibliografi

Lundin, August Herman: Skånska nationen i Lund. Biografiska och genealogiska anteckningar. Lund (1882)
Nisser, Carl: Svensk instrumentalkomposition 1770-1830. Nominalkatalog (1943)

Källor

Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

Klarinettmusik


Verk av Birger Abram Fagerlind

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade