August Elfåker (1851−1914)

Den som jag älskar, älskar jag ändå

Skriv ut
  • Tillkomstår: Före 1901-1902, då sången trycktes
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Ernst Josephson
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, nr 2005 (1901-02)

Beskrivning av verket

3/4, fiss-moll, Andante, ma non troppo et appasionato, 33 takter


Libretto/text

Låt hvem som vill af sin flicka skryta

och sina drillar för henne slå,

låt honom hållas, jag vill ej byta,

ty den jag älskar, älskar jag ändp.

Och om hon äfven mig skulle svika,

och lifvets dans med en annan trå,

det blir detsamma, det blir sig lika,

ty den jag älskar, älskar jag ändå.

Om verldens stormar min hydda rista

och alla drömmar om intet gå,

ja skulle också mitt hjerta brista,

den som jag älskar, älskar jag ändå.