• Tillkomstår: Före 1891, så sången trycktes
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Sigurd (= Alfred Hedenstierna)
  • Dedikation: Till Herr Theodor Björksten
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, nr 1320 (1891)

Beskrivning av verket

6/8, F-dur, Något långsam, med mycken känsla, 28 takter


Libretto/text

Hvar skog har nog sin källa,

hvar äng sin blomma har,

hvart hjerta har sin saga

från flydda ungdomsdar.

Och skogens källa sinar,

och ängens blomma dör,

men hjertats tysta saga

ej någon tid förstör.