August Elfåker (1851−1914)

Väpnarens visa om Helig i rosengård

Skriv ut
  • Tillkomstår: Före 1906, då sången trycktes i Från tonernas värld, Musiktidningens Julnummer
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Hugo Tigerschiöld
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Från tonernas värld, Musiktidningens julnummer 1906, s. 1-3

Beskrivning av verket

4/4, ciss-moll, Lento, ma non troppo, 28 takter


Libretto/text

Hon sitter der blek om kinden

inunder den blommande linden,

är det guld och silfver hon sömmar?

Eller är hon försjunken i drömmar i rosengård?

Kärlekens eld gör mig smärta,

jag nalkas med brinnande hjärta,

jag ville henne förklara,

hur ljufvt hos henne mån´d vara i rosengård.