• Tillkomstår: Före 1906, då verket trycktes i Från tonernas värld, Julnumret
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Gustaf Ullman
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Från tonernas värld, Musiktidningens julnummer 1906 ,s. 3

Beskrivning av verket

4/4, Ass-dur, Lento con abbandone ed espressione, 19 takter


Libretto/text

Söfvande doftar caprifol i klunga,

ranka vid ranka skär och hvit,

skär och hvit sig slingrar med skälfvande små fingrar

kring bergets nakna krön.

DJupa ekon sjunga,

djupen sofva blanka,

solen sjunkit längesedan borom blåa ön.