Salomon Eklin (1756-1803)

Skriv ut

Född i Växjö sannolikt den 5 (senast den 7) mars 1756, avliden där den 15 augusti 1803. Studerade i Uppsala från den 7 oktober 1774, disputerade där 1777. Magister 1779, Cantor Figurativus i Växjö 1780 (titeln avser särskild musiklärare vid Växjö gymnasium; posten inrättades 1649), kantor i Växjö domkyrka.

Under uppbyggnad

Bibliografi

Gustafsson, Magnus: "Innehållet ej användbart för denna tid...": om Theorins och Vieslanders notböcker, i Musikrevy, 1991 (46:4), s. 213-215
Gustafsson, Magnus
: "Vare underviste i rudimentus musicae": musiken vid skola och gymnasium i 1700-talets Växjö, i Linné : en småländsk resa, 2006, s. 72-93
Massengale, James Rhea: Bellmaniana in the Contradance book of Salomon Eklin, i Gustav III and the Swedish stage. Bertil H. van Boer (ed.), 1993, s. 147-165
Sitell, Knut: 
Musiken i Växjö domkyrka, i I Värend och Sunnerbo. 1992(33):1, s. 20-21
Hjelmerus, Jonas Zacharias: Matrikel öfver Wexiö stifts tjenstemän, utgifven den 1 september 1799. Wexiö
Uppsala universitets matrikel, band 3 (1750-1800)
Orgelgruppen i Växjö: Växjö domkyrkas organister, kantorer och klockare 1647-2003. Växjö (2004)

Källor

Kalmar läns museum, Växjö stadsbibliotek (avd. Stiftsbiblioteket), Smålands musikarkiv Växjö

Verköversikt

Under uppbyggnad


Verk av Salomon Eklin

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade