• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Okänd
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv.

Beskrivning av verket

Allegro risoluto B-dur 4/4


Libretto/text

Till vapen, till vapen,

svenska krigarstam!

I barn af tappre fäder,

I barn af tappre fäder!

Se, krigets åskmoln ila,

och våldet fräckt uppträder.

Likgodt, hvar än din vagga stod,

i Söder eller Norden,

kom yngling, gjut ditt Svenska blod

för Svenska fosterjorden!