• Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

Violin 1, violin 2, viola, violoncell

Notmaterial/stämmor återfinns

Partitur och stämmor i autograf

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv.

Beskrivning av verket

Sats 1: Allegro con moto G-dur 4/4
Sats 2: Larghetto C-dur 6/8
Sats 3: Andante cantabile con semplicezza G-dur 3/4
Sats 4 attaca: Allegro vivace G-dur 6/8