• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv.

Beskrivning av verket

Allegro maestoso E-dur 4/4


Libretto/text

Det var en tid, det bodde uti Norden

en storsint ätt beredd för frid som krig.

Då ingens slav och ingens herre vorden,

hvar odalbonde var en man för sig.

Med svärd han röjde våld, med plogen jorden,

med lugn för Gud och man han gick sin stig.

Sig sjelf sitt värn han visste andra skydda,

och kungasöner växte i hans hydda.