Joachim Nicolas Eggert (1779−1813)

Quatuor C-dur [Stråkkvartett opus 1:1]

opus 1 nr 1

1. Allegro con brio
2. Adagio
3. Menuetto
4. Allegretto

  • Tillkomstår: före 1807
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Dedikation: "...par J.G.N. Eggert composès [sic] & dediés [sic] à Mr E. M. Stenberg & Mme Charlotte Stenberg née de Westman"
  • Uruppförande: 14 maj 1807, Kungliga Operan, Stockholm (en kvartett ur opus 1:1-3 uppförd vid en symfonikonsert)
  • Arrangemang/bearbetning: Kritisk utgåva av Cristian Marina
  • Speltid: Ca. 30-40 min
  • Detaljerad speltid: ca 30 min

Exempel på tryckta utgåvor

Levande musikarv

Notmaterial/stämmor återfinns

Stämmaterial finns hos Musik- och Teaterbiblioteket samt hos Lunds Universitetsbibliotek (Wenster Ab 11)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: I Statens Musiksamlingar återfinns flera olika avskrifter. Antalet takter skiljer sig åt mellan dessa.

Litteraturhänvisning

Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830 - Nominalkatalog (Bokförlaget Gothia, Stockholm 1943)
Norlind, Tobias/Broman, Sten: Eggert och Küster, konsertverksamhet och kompositioner (Svensk Tidskrift för Musikforskning 1925, s 49-63)
Tyboni, Börje: Något om J N Eggerts kammarmusik (fil. kand. uppsats, Uppsala 1951, opublicerad)

Beskrivning av verket

1. Allegro con brio C-dur 4/4, 239 takter ( = /:86:/153)
2. Adagio F-dur 4/4, 70 takter
3. Menuetto c-moll 3/4, 142 takter (= /:21://:34://: C-dur10:/22/ D.C.)
4. Allegretto C-dur 2/4, 291 takter