Gustav Düben d.ä. (1628/29−1690)

Odæ Sveticæ. Tolv svenska sånger / Odae Sveticae. Tolv svenska sånger. VI. Kärlekspris [version för två röster och generalbas]

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1670-talet (tryckt första gången 1674 i Stockholm av Johann Georg Eberdt; andra upplagan utgavs 1687)
  • Verktyp: Röst(er) med basso continuo
  • Textförfattare: Samuel Columbus (1642-1679)
  • Dedikation: "Högvälborne Grefwe, Sweriges Rijkes Stoora Cantzler, Hr. Magnus Gabriel De la Gardie ... Underdånige Tiernare Samuel Columbus"
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont

Soloröster/kör

sopran I+II

Exempel på tryckta utgåvor

Enligt Monumenta Musicae Svecicae finns 1600-talsutgåvorna hos Musik- och teaterbiblioteket, Kungliga Biblioteket, Uppsala Universitetsbibliotek, Landsbiblioteket i Växjö, Linköpings stadsbibliotek, Skara Stifts- och landsbibliotek, Lunds Universitetsbibliotek, Roggebiblioteket (Strängnäs), Västerås stadsbibliotek och Norrköpings stadsbibliotek.

Monumenta Musicae Svecicae: 18 (Editerad av Jan Olof Rudén; generalbas av Thomas Schuback), Edition Reimers, ER 107028 (1998)

Notmaterial/stämmor återfinns

Manuskript finns i Uppsala Universitetsbiblioteks samlingar (VMhs 18:19)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) G-dur alla breve 3/2 [sic]


Verkkommentar

Samlingen för röst och generalbas innehåller:

I. Första dikten om världens förvansklighet
II. Världens vandring avmålad genom en sjöfart
III. Dygd är alltings rätta bruk
IV. Världens fåfänga
V. Tröstesång
VI. Kärlekspris
VII. Äktaståndspris
VIII. Till en ung självklok
IX. Den unge självklokes svar
X. Ode om förnuftet och viljan
[XI.] Aria. En naturlig dödsbetraktelse
[XII.] Aftonsång

Se vidare separat registrering av respektive sång 


Libretto/text

1. All livs och levnads springekälla

2. Då ett oskapligt hisligt [sic] öde

3. Vem är som än ditt lopp förmenar

4. Förutan dig är allt i tystnad

5. Ett urverk snart av gången stannar

6. Du äst som ädla hjärtat adlar

7. Till dygd och ära du oss retar

8. Till konst och ära du oss lockar

9. Till ro du våra tankar böjer

10. Omsiktigheten av dig läre

11. Skönheten snart sitt värde miste

12. Du gör att folk varandra möta

13. All världsens sorg du underkuvar

14. Dens blod som du har övergivit

15. Förrottnelsen [sic] du evigt trossar

16. När jag en ting mig för till sinnes

17. I solen är ju elden finer

18. Ty älskom nu vart redligt sinne