Gustav Düben d.ä. (1628/29−1690)

Odæ Sveticæ. Tolv svenska sånger / Odae Sveticae. Tolv svenska sånger. VII. Äktaståndspris

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1670-talet (tryckt första gången 1674 i Stockholm av Johann Georg Eberdt; andra upplagan utgavs 1687)
  • Verktyp: Röst(er) med basso continuo
  • Textförfattare: Samuel Columbus (1642-1679) [texten skrevs ursprungligen till bröllopet mellan Hindrich Järnstedt och Elisabeth Berendz i januari 1669]
  • Dedikation: "Högvälborne Grefwe, Sweriges Rijkes Stoora Cantzler, Hr. Magnus Gabriel De la Gardie ... Underdånige Tiernare Samuel Columbus"
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Detaljerad speltid: 5'44 (enligt Musica Sveciaes utgåva)

Instrumentering (besättning)

cont

Exempel på tryckta utgåvor

Enligt Monumenta Musicae Svecicae finns 1600-talsutgåvorna hos Musik- och teaterbiblioteket, Kungliga Biblioteket, Uppsala Universitetsbibliotek, Landsbiblioteket i Växjö, Linköpings stadsbibliotek, Skara Stifts- och landsbibliotek, Lunds Universitetsbibliotek, Roggebiblioteket (Strängnäs), Västerås stadsbibliotek och Norrköpings stadsbibliotek.

Monumenta Musicae Svecicae: 18 (Editerad av Jan Olof Rudén; generalbas av Thomas Schuback), Edition Reimers, ER 107028 (1998)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) d-moll (-D-dur) alla breve 3/2 [sic]


Verkkommentar

Sången finns även i en version för två röster och generalbas. Se separat registrering av den versionen.

Samlingen innehåller:
I. Första dikten om världens förvansklighet
II. Världens vandring avmålad genom en sjöfart
III. Dygd är alltings rätta bruk
IV. Världens fåfänga
V. Tröstesång
VI. Kärlekspris
VII. Äktaståndspris
VIII. Till en ung självklok
IX. Den unge självklokes svar
X. Ode om förnuftet och viljan
[XI.] Aria. En naturlig dödsbetraktelse
[XII.] Aftonsång

Se vidare separat registrering av respektive sång 


Libretto/text

En trogen vänskaps ljuvlighet
jag rätt vid intet likna vet.
Om nu den finns i äktastand [sic],
vad hjärtli-ljuvligt hjärteband!

1. Hur fåfängt är allt vad med iver

2. En kunglig spira kan snart vändas

3. Gullbojor mer än dyrt den köper

4. De konstverk som naturen pocka

5. När jag min [sic] sinnen vitt utsänder

6. När jag min håg än längre följer

7. Då jag orörligt hus mig bygger

8. Är jag ej rik av gyllne stycker [sic]

9. Naturen all vill det bejaka

10. Om sorgemoln mig stundom driver

11. Solblomman rörd av kärleks minne

12. Vad lust att si, när kärlek driver

13. Ack att! Men det står ej att önska