Gustav Düben d.ä. (1628/29−1690)

Odæ Sveticæ. Tolv svenska sånger / Odae Sveticae. Tolv svenska sånger. II. Världens vandring avmålad genom en sjöfart

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1670-talet (tryckt första gången 1674 i Stockholm av Johann Georg Eberdt; andra upplagan utgavs 1687)
  • Verktyp: Röst(er) med basso continuo
  • Textförfattare: Samuel Columbus (texten utgjorde ursprungligen gravskrift över Lucretia Petters-Keder den 9 december 1670)
  • Dedikation: "Högvälborne Grefwe, Sweriges Rijkes Stoora Cantzler, Hr. Magnus Gabriel De la Gardie ... Underdånige Tiernare Samuel Columbus"
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Detaljerad speltid: 3'49 (enligt Musica Sveciaes utgåva)

Instrumentering (besättning)

cont

Exempel på tryckta utgåvor

Enligt Monumenta Musicae Svecicae finns 1600-talsutgåvorna hos Musik- och teaterbiblioteket, Kungliga Biblioteket, Uppsala Universitetsbibliotek, Landsbiblioteket i Växjö, Linköpings stadsbibliotek, Skara Stifts- och landsbibliotek, Lunds Universitetsbibliotek, Roggebiblioteket (Strängnäs), Västerås stadsbibliotek och Norrköpings stadsbibliotek.

Monumenta Musicae Svecicae: 18 (Editerad av Jan Olof Rudén; generalbas av Thomas Schuback), Edition Reimers, ER 107028 (1998)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) F-dur alla breve


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
I. Första dikten om världens förvansklighet
II. Världens vandring avmålad genom en sjöfart
III. Dygd är alltings rätta bruk
IV. Världens fåfänga
V. Tröstesång
VI. Kärlekspris
VII. Äktaståndspris
VIII. Till en ung självklok
IX. Den unge självklokes svar
X. Ode om förnuftet och viljan
[XI.] Aria. En naturlig dödsbetraktelse
[XII.] Aftonsång

Se vidare separat registrering av respektive sång 


Libretto/text

Vill du här lustigt segla få,
måst du ock tåligt storm utstå.
Så lycklig du dig skatta må,
som du äst nöjd i både [sic] två.

1. Det vida, vilda hav nu synes milt och blitt

2. På världsens yppna [sic] hav har oss vårt öde satt

3. Mång prydlig land och strand vi skådom här och där

4. Står seglet fullt och stint, yvs man av lyckan god

5. Nu seglas lustigt av, nu går för vind och våg

6. Ja, ofta sker, tyvärr, det bär så lite vid

7. Säll den som foga kan sig visligt efter vinn

8. Ja säll den eftergår den rätta segelnål

9. Du store Gud som oss och världen skapat har