Gustav Düben d.ä. (1628/29−1690)

Odæ Sveticæ. Tolv svenska sånger / Odae Sveticae. Tolv svenska sånger. I. Första dikten om världens förvansklighet

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1670-talet (tryckt första gången 1674 i Stockholm av Johann Georg Eberdt; andra upplagan utgavs 1687)
  • Verktyp: Röst(er) med basso continuo
  • Textförfattare: Samuel Columbus Samuel Columbus (1642-1679) [texten utgjorde ursprungligen gravskrift över Elsa Christersdotter Grunou den 3 mars 1671]
  • Dedikation: "Högvälborne Grefwe, Sweriges Rijkes Stoora Cantzler, Hr. Magnus Gabriel De la Gardie ... Underdånige Tiernare Samuel Columbus"
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Detaljerad speltid: 4'04 (enligt Musica Sveciaes utgåva)

Instrumentering (besättning)

cont

Exempel på tryckta utgåvor

Enligt Monumenta Musicae Svecicae finns 1600-talsutgåvorna hos Musik- och teaterbiblioteket, Kungliga Biblioteket, Uppsala Universitetsbibliotek, Landsbiblioteket i Växjö, Linköpings stadsbibliotek, Skara Stifts- och landsbibliotek, Lunds Universitetsbibliotek, Roggebiblioteket (Strängnäs), Västerås stadsbibliotek och Norrköpings stadsbibliotek.

Monumenta Musicae Svecicae: 18 (Editerad av Jan Olof Rudén; generalbas av Thomas Schuback), Edition Reimers, ER 107028 (1998)

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) c-moll (- C-dur) 4/4 (C)


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
I. Första dikten om världens förvansklighet
II. Världens vandring avmålad genom en sjöfart
III. Dygd är alltings rätta bruk
IV. Världens fåfänga
V. Tröstesång
VI. Kärlekspris
VII. Äktaståndspris
VIII. Till en ung självklok
IX. Den unge självklokes svar
X. Ode om förnuftet och viljan
[XI.] Aria. En naturlig dödsbetraktelse
[XII.] Aftonsång

Se vidare separat registrering av respektive sång 


Libretto/text

Gud är god, och gott är allt, vad hans godhet har befallt.

1. Vår högste Herre Gud, som allting väl har lagat

2. Snart vattnet stilla syns, snart det ock översvallar

3. Snart stiger det i höjd, då plägar man det kalla

4. Rätt slik förändrings lag är jorden undergiven

5. Men allt vatten sist till havet återländer

6. Är det en klagan värt, att vi Guds ädla gåvor

7. Regnbågan [sic] mång-let [sic] syns, då han sin himmel målar

8. I spånor halm och strå eldslågan lätt upptändes

9. Ack himmel! Vi är dock vårt liv så stackot [sic] blivit!

10. Men vad! Ack vad vill jag dig Gud, min Gud förskriva!

11. Dess jag med all min håg uppå din godhet tänker

12. Ty vill jag aldrig mer i sorg mig övergiva