Andreas Düben d.ä. (Ca 1597/98−1662)

Ur [Suite XXIV]. Allamanda Mons: A.D. - 1. Courante - 2. Courante - Sarabande

Skriv ut

[1.] Allamanda Mons: A.D.
[2.] 1. Courante
[3.] 2. Courante
[4.] Sarabande
[4. - 8. satser av Jacques de Belleville, Stephen Nau respektive Anonym/-a tonsättare]

  • Tillkomstår: ca mitten av 1640-talet - mitten av 1650-talet
  • Verktyp: Stråkinstrument med basso continuo
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

cont / str

Exempel på tryckta utgåvor

Seventeenth-Century Instrumental Dance Music in Uppsala University Library Instr.mus. hs 409. Musica Svecica Saeculi XVII 5, Monumenta Musica Svecicae: 8. Transcribed and Edited by Jaroslav J. S. Marácek. Edition Reimers ER 400 80 (1976)

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Instrumentalmusik i handskrift 409 (IMhs 409)

Beskrivning av verket

[1.] Allamanda Mons: A.D.: (tempobeteckning saknas) F-dur 4/4 (C) alla breve
[2.] 1. Courante: (tempobeteckning saknas) F-dur 6/4 3/2
[3.] 2. Courante: (tempobeteckning saknas) F-dur 6/4 3/2
[4.] Sarabande: (tempobeteckning saknas) F-dur 3/4
[4. - 8. satser av Jacques de Belleville, Stephen Nau respektive Anonym/-a tonsättare]


Verkkommentar

Sviten innehåller även satser av Jacques de Belleville (d. bortåt 1650), Stephen Nau (f. ca 1600, d. 1647 eller 1661 [källorna är inte samstämmiga]) respektive en eller flera anonym/-a tonsättare