Lüdert Dijkman (1640-tal−1717)

Skriv ut

Lüdert Dijkman (Dykman), född troligtvis på 1640-talet i Hedemora, död i Stockholm 1717, var verksam som organist och musiker på olika platser i Sverige. Hans enda bevarade komposition är Klagan och Sorge-Stämma, komponerad och tryckt med anledning av de två prinsarna Gustavs och Ulriks begravning i Stockholm 1685.

Liv

Lüdert Dijkmans far, Petter Engelbreksson Dijkman, var organist i Gävle liksom i Hedemora, som var den ort där sonen föddes, förmodligen under 1640-talet. Troligtvis fick Lüdert Dijkman sin utbildning av fadern. Dijkman verkade som organist på flera orter i Sverige: i Avesta från 1669, i Västerås från 1673 och i Gävle från 1676. 1680 utnämndes han till Director musices et cantus vid Karlstads trivialskola och var samtidigt organist i stadens domkyrka.

Under första hälften av 1680-talet flyttade Lüdert Dijkman till Stockholm. Hans första varaktiga engagemang i huvudstaden var troligtvis i S:ta Maria kyrka, där han var avlönad som organist 1684−88. 1689 blev han utnämnd till Rector cantus vid Storkyrkans trivialskola och blev samtidigt kyrkans organist. Han innehade båda befattningarna intill sin död 1717. I egenskap av organist i Storkyrkan var Dijkman också ledare av dess kapell, omfattande omkring sex instrumentalister och sångare.

Lüdert Dijkman gifte sig den 6 augusti 1689 med Sabina Rutha. Till bröllopet författade Michael Zethrin (1660-tal−1731) en bröllopsvers, ”Skull’ nu det ädla Apollos följe” (bevarad i Uppsala universitetsbibliotek, Nordin 1135), att sjungas på en melodi av Jean-Baptiste Lully. Dijkmans fyra söner kom alla att vara verksamma som musiker: Petter d.y. (1690−1742), Jonas (1698−1763), Lüdert d.y. (d. 1764) och Carl (d. 1771).

Verk

Lüdert Dijkman var en flitig tillfällighetsdiktare och flertalet dikter för bröllop och begravningar av hans hand är bevarade. Han komponerade musik åtminstone till två omfattande tilldragelser. Den ena var de två unga prinsarna Ulriks och Gustavs gemensamma begravning 1685 och den andra Magnus Gabriel De la Gardies begravning året därpå. I det senare fallet är endast texten till kompositionen bevarad. Musiken till prinsbegravningen trycktes och utgör ett av de mest omfattande enskilda musiktrycken i Sverige under 1600-talet. Trycket innehåller texten − möjligtvis författad av Dijkman själv − och musiken, även om vissa delar av den ursprungliga kompositionen verkar ha uteslutits. Båda begravningskompositionerna utgör sättningar av profana texter och framfördes därmed troligtvis inte under akterna i kyrkan utan vid andra tillfällen i anslutning till begravningarna.

Maria Schildt © 2015

Bibliografi

Berg, Ingegerd: ”Musiklivet i Gävle i gången tid”, Uppsala universitet, Uppsala 1947.
Drei Vokalwerke der schwedischen Grossmachtepoche (Three vocal compositions from the Swedish great power period), Carl-Allan Moberg och Jan Olof Rudén (red.), Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1968.
Kyhlberg, Bengt och Jan Olof Rudén:  ”Dijkman, Lüdert”, Sohlmans musiklexikon, vol. 2, Stockholm: Sohlman, 1975, s. 288–289.
Niedt, Friederich ErhardMusicalische Handleitung Anderer Theil, Von der Variation des General-Basses, Samt eine Anweisung, Wie man aus einem schlechten General-Baß allerley Sachen als Præludia, Ciaconen, Allemanden, &c. erfinden könne. Die Zweyte Auflage, Verbessert, vermehret, mit verschiedenen Grund-richtigen Anmerckungen, und einem Anhang von mehr als 60. Orgel-Wercken versehen durch J. Mattheson, 2 uppl. utg. av Johann Mattheson, Hamburg: Benjamin Schillers Wittwe & Joh. Christoph Kißner, 1721.
Norberg, PetrusAvesta under kopparbrukets tid, Stockholm: Törnqvists bokh. (distr.), 1956.
Norlind, TobiasFrån Tyska kyrkans glansdagar: bilder ur svenska musikens historia från Vasaregenterna till karolinska tidens slut, vol. 3, Stormaktstidens senare skede 1660–1720, Stockholm: Musikhistoriska museet, 1945.
Sehlberg, Erik, ”Gävle och dess slägter” (–1842). Handskrift i Gävle stadsbibliotek (Gävle högre allmänna läroverks handskriftssamling) och avskrift i KB, handskriftsavdelningen.
St Nikolai eller Storkyrkan i Stockholm, konsthistoriskt inventarium, Johnny Roosval (red.), (Sveriges kyrkor, Stockholm band 1), Stockholm, 1924.

Verköversikt

Klagan och Sorge-Stämma (enda bevarade verk).

Samlade verk

Swea Inbyggiares Samhällige Klagan och Sorge-Stämma då Dhe Twenne til alla Furstelige Dygder högstartade Durchleutigste och Högborne PRINTZER Sweriges Rÿkes ArffFörstar Printz GUSTAV sampt Printz ULRICK … på Dehras HöghFurstlige Jordefärd som skiedde i Stockholm den 10 Julij 1685 … enfaldigt sammansatt och Allerunderdånigst uthsungen af Lüdert Dijkman. Stockholm: Johann Georg Eberdt [1685] RISM D 4727. Modern utgåva: Drei Vokalwerke der schwedischen Grossmachtepoche [Musiktryck] = Three vocal compositions from the Swedish great power period, Carl-Allan Moberg och Jan Olof Rudén (red.), (Monumenta musicae Svecicae 5), Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1968.
O dies funesta luctu morte Magni squalida, begravningsmusik med anledning av Magnus Gabriel De la Gardies begravning 1686 med text av Jakob Rönnqvist, Gävle. Exemplar i Kungliga Biblioteket, Stockholm och i UUB (Palmsköldska samlingen). Musiken är inte bevarad.


Verk av Lüdert Dijkman

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 1