Isidor Dannström (1812−1897)

Sånger vid piano, 3dje Häft., Sex Sånger.

opus 15

Skriv ut

1. Wore jag blomma
2. Här vill jag dö med dig
3. Med henne på vågen
4. Hösten
5. Längtan vid stranden
6. Våren och glädjen. Duett

  • Tillkomstår: Troligen mitten av 1840-talet (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon kom opus 12 1844). En av de ursprungliga sångerna i opus 15 ersattes senare med två andra, varav 'Wåren och Glädjen" är den ena.
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Soloröster/kör

Sopran, alt

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1020

Beskrivning av verket

1. Wore jag blomma: Grazioso F-dur 3/4
2. Här vill jag dö med dig: Allegro Risvegliato Ess-dur 12/8 - 4/4 (C)
3. Med henne på vågen. Barcarolle: Dondolando d-moll 3/4
4. Hösten: Ej för mycket långsamt e-moll 4/4 (C)
5. Längtan vid stranden: Andante con moto b-moll - B-dur 12/8
6. Våren och glädjen. Duett: Allegretto con moto Ess-dur 3/4


Libretto/text

1. Wore jag blomma
[V. 1.] Vore jag blomma ack huru gerna ville jag blomstra
[V. 2.] Vore jag blomma på älsklingsstranden, jag dig ej störde
[V. 3.] Vore jag blomma jag ville vara fäst vid ditt hjerta

2. Här vill jag dö med dig
[V. 1.] På dessa stränder Ack, grymma förhatliga minne
[V. 2.] Och uti lyckans dar hoppet för mig hade värde 

3. Med henne på vågen
[V. 1.] Julle uppå fjärden, vagga tyst i qvällens stund!
[V. 2.] Månen ömt ses blicka ifrån stjernekullen ner 

4. Hösten
[V. 1.] Blommorna vissna och löfven ses falla
[V. 2.] Härjade sorgligt stå kullar och dalar

5. Längtan vid stranden
[V. 1.] Ensam jag vandrar på ödsliga stranden
[V. 2.] Vindarna susa, om dig de blott hviska 

6. Våren och glädjen. Duett.
När våren slår ut sina blad,
Dansar jag på fältet glad