Isidor Dannström (1812−1897)

Sånger vid piano, 3dje Häft., Sex Sånger. "Wore jag blomma" [sic]

opus 15

Skriv ut
  • Tillkomstår: Troligen mitten av 1840-talet (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon kom opus 12 1844). En av de ursprungliga sångerna i opus 15 ersattes senare med två andra (se vidare nedan)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1020

Beskrivning av verket

Grazioso F-dur 3/4


Verkkommentar

Opus 15 innehåller Wore jag blomma, 'Här vill jag dö med dig', Med henne på vågen (Barcarole), Hösten, Längtan vid Stranden och Wåren och Glädjen. Duett. (Enligt Svenskt Biografiskt Lexikon ingick ursprungligen 'L'inquiétude' men byttes senare ut mot  'Längtan vid Stranden' och 'Wåren och Glädjen'.)


Libretto/text

1. Wore jag blomma ack huru gerna [sic] ville jag blomstra

2. Wore jag blomma på älskingsstranden, jag dig en störde

3. Wore jag blomma jag ville vara fäst vid ditt hjerta