Isidor Dannström (1812−1897)

Sånger vid piano, 2dra Häft., Fem Sånger. Farväl till Hilma

opus 9

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomståret osäkert (opus 9 saknar årtal; enligt Svenskt Biografiskt Lexikon dateras opus 7 till 1842)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Vilh. Braun [trol. Vilhelm von Braun]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1006

Beskrivning av verket

Doloroso Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Opus 9 innehåller Romance ur Maria Tudor af Victor Hugo, Motgången, Farväl till Hilma, Den blinde violinspelaren och Duo på hafvet, men den interna ordningsföljden varierar i olika utgåvor.


Libretto/text

Farväl, farväl! O om jag finge blott qvar [sic] uti ditt minne stå