Isidor Dannström (1812−1897)

Sånger vid piano, 2dra Häft., Fem Sånger. Motgången

opus 9

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomståret osäkert (opus 9 saknar årtal; enligt Svenskt Biografiskt Lexikon dateras opus 7 till 1842)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1006

Beskrivning av verket

Skämtande F-dur 2/4


Verkkommentar

Opus 9 innehåller Romance ur Maria Tudor af Victor Hugo, Motgången, Farväl till Hilma, Den blinde violinspelaren och Duo på hafvet, men den interna ordningsföljden varierar i olika utgåvor.


Libretto/text

1. Malins milda öga och dess kind med lågor i hvad de dölja föga hjertats svärmeri;

2. En gång härom dagen sökte jag att fatta mod jag var så betagen och hon log så god;

3. Älska och förglömmas är den ljufva dom jag fått kan en menska [sic] dömmas [sic] till en värre lott?